"A new life can begin in this calm and welcoming hospital space. A place that stimulate a deep inner peace and empower the family-building process, on levels we have not seen before."


Future Delivery room

/EN

We know that soothing environment has significant effect on the amount of hormone oxytocin measured in the blood during birth. We also know that this particular hormone promotes the natural birth. But can soothing surroundings promote a natural birth and boost the body's own power.

The Birthplace of the Future is a radical design and action research project within the Danish healthcare sector. The project was developed as part of the innovation project "The Birthplace of the Future" at the Hospital Unit West in Herning. Panoramic nature videos on the walls, soothing music, home decor and color-controlled lighting between 2015-2018 set the frame for the birth experience at the "Birthplace of the Future" at the Hospital Unit West. Together, researchers, midwives and doctors have conducted a randomized clinical study at the "Birthplace of the Future". In the study, the research team compared births at a conventional birthplace and births at the "Birthplace of the Future". There have been more than 700 births in the nursery and one is interested in knowing whether interior design, technology, lighting, sound and video art together can create better health care spaces.

The project started for Esben Bala Skouboe immediately after his own birth in the hospital in 2014. Esben has had the role of artist and leading interaction designer. In a strong collaboration with nature photographer Morten Hilmer and interior designer Mette Risbæk, a unique whole has been created where interior design, sound, lighting and projections create a cohesive work. A work that says calmly and harmoniously "welcome" to a new generation. Along the way, we have created the company MODOS, which specializes in providing space management for this type of space.

The project investigates whether we can, through the design and equipment of the nursery, create a better environment in Danish hospitals. A large number of factors have been shown to have an impact on a natural birth. The hormone oxytocin promotes a natural birth. It works optimally when the baby is feeling safe and relaxed while the hormone adrenaline is inhibiting or completely stopping the birth progress (Newton et al. 1968). The environment has significant effect on the amount of oxytocin measured in the blood during birth (Moberg 2006). A competent midwife and medical staff are essential for a good and safe birth (Moberg 2010). An active father is of great importance for family formation (Trautmann-Villalba et al. 2006). In addition, the setting around a birth is of great importance for the feeling of security, calm and empowerment (Foureur et al. 2010).

Several studies show that patients can reduce negative emotions such as stress, fear and pain when experiencing images from nature, which has a direct physiological effect on blood pressure and heart rate (Ulrich 1991). Professor Roger Ulrich describes how to strategically use the 'positive distraction' to remove attention from the patient's pain or anxiety and thus reduce the experience of the pain. Several studies have shown that stimulating patients can reduce the pain experienced (Diette, Lechzin, Haponik, Devrotes & Rubin 2003), up to as much as 60%. (Spiegel et al. 2019). This lowers the adrenaline level and supports the natural birth.

The scientific articles are on the way into the academic medical world and we look forward to seeing the results. My experiences from the nursery show that it is important to take care of the different preferences of parents and that the ability to decide and adjust themselves is important for the feeling of coping. During childbirth, it is the couple that selects the desired work (video, sound and lighting) themselves and thus sets the stage in the room. This brings greater autonomy and security and strengthens the cohesion of the couple. The couple feels less hospitalized and more comfortable.

Fremtidens Fødestue

/DK

Vi ved at beroligende omgivelser har signifikant effekt på mængden af hormonet oxytocin målt i blodet under fødslen. Vi ved også at netop dette hormon fremmer den naturlige fødsel. Men kan beroligende omgivelser fremme en naturlig fødsel og booste kroppens egne kraft?

Fremtidens Fødestue er et radikalt design og aktionsforskningsprojekt, inden for den danske sundhedssektor.  Projektet er udviklet som en del af innovationsprojectet "Fremtidens fødestue" på Hospitalsenheden Vest i Herning. Panoramanaturvideoer på væggene, beroligende musik, en hjemlig indretning og farvestyret belysning satte mellem 2015-2018 rammen om fødselsoplevelsen på »Fremtidens Fødestue« på Hospitalsenheden Vest. Sammen har forskere, jordemoder og læger gennemført et randomiseret klinisk studie på »Fremtidens Fødestue«. I studiet har forskerteamet sammenlignet fødsler på en konventionel fødestue og fødsler på »Fremtidens Fødestue«. Der været mere end 700 fødsler på fødestuen og man er interesseret i at vide om indretning, teknologi, belysning, lyd og videokunst tilsammen kan skabe bedre sundhedsfaglige rum.

Projektet startede for Esben Bala Skouboe umidelbart efter hans egen fødsel på hospitalet i 2014. Esben har haft rollen som kunstner og ledende interaktionsdesigner. I et stærkt samarbejde med naturfotografen Morten Hilmer og indretningsarkitekten Mette Risbæk er der skabt en unik helhed hvor indretning, lyd, belysning og projektioner skaber et sammenhængende værk. Et værk der roligt og harmonisk siger "velkommen" til en ny generation. På vejen har vi skabt virksomheden MODOS, der er specialister i at levere rumstyring til denne type rum.

Projektet undersøger om vi ved hjælp af fødestuens udformning og udstyr kan skabe et bedre miljø på danske hospitaler. En lang række faktorer er påvist at have betydning for en naturlig fødsel. Hormonet oxytocin fremmer en naturlig fødsel. Det virker optimalt, når den fødende er føler sig tryg og afslappet, mens hormonet adrenalin hæmmer eller helt stopper fødslens fremdrift (Newton et.al. 1968). Omgivelserne har signifikant effekt på mængden af oxytocin målt i blodet under fødslen (Moberg 2006). Et kompetent jordemoder- og lægefagligt personale er altafgørende for en god og tryg fødsel (Moberg 2010). En aktiv far har stor betydning for familiedannelsen (Trautmann-Villalba et.al. 2006). Herudover er rammerne omkring en fødsel af stor betydning for følelsen af tryghed, ro og empowerment (Foureur et al. 2010).

Flere studier viser, at patienter kan reducere negative følelser som stress, frygt og smerte når de oplever billeder fra naturen, hvilket har en direkte fysiologisk effekt i blodtryk og puls (Ulrich 1991). Professor Roger Ulrich beskriver, hvordan man strategisk kan bruge den ‘positive distraktion´ til at fjerne opmærksomheden fra patientens smerte eller angst og dermed nedsætte oplevelsen af smerten. Flere studier har vist at man ved at stimulere patienter kan nedsætte den oplevede smerte (Diette, Lechzin, Haponik, Devrotes & Rubin 2003), helt op til helt op til 60%. (Spiegel et.al. 2019). Herved sænkes adrenalinniveauet, og den naturlige fødsel understøttes.

De videnskabelige artikler er på vej ud i den akademiske medicinske verden og vi glæder os til at se resultaterne.  Mine erfaringer frafødestuen viser, at det er vigtigt at varetage forældres forskellige præferencer, og at evnen til selv at bestemme og indrette sig, er vigtig for mestringsfølelsen. Under fødslen er det parret, som selv vælger det ønskede værk (video, lyd og belysning) og dermed sætter scenen i rummet. Dette medfører en større autonomi og tryghed og styrker samhørigheden ved parret. Parret føler sig mindre hospitaliseret og mere tryg.
Image

CLIENT

TEAM

Midwifery: Ann Fogsgaard, Innovation: Henriette Svenstrup, Photo and Video: Morten Hilmer Interior Design: Mette Risbæk Music: Niels Eje Coding: Jeffery Serio

YEAR

2015-2018

PUBLICATIONS

Midwifery
Danish Journal; Lys (light)
Platform for good heath buildings: Godt hospitalsbyggeri
Danish midwifery association:
 

 

Image
Billede taget af faren umiddelbart efter fødslen.
Billede taget af faren umiddelbart efter fødslen.


We shape our buildings, and
afterwards our buildings shape us”

—Winston S. Churchill

C.S. Lewis

Jeg elsker at gå ture i skoven, og vi valgte derfor efterårstemaet med udsigt ind i en skov og lyde af blade der bevæger sig i rytme med vinden. Det var utroligt afstressende og tog toppen af det ubehaget under den aktive fødsel.”

— Nybagt mor på Fremtidens fødestue.

C.S. Lewis

Der var ikke én bestemt stemning, vi havde valgt på forhånd. Det var, som om lyset på stuen sammen med musikken, skabte en rolig atmosfære. Pudsigt dog at vi vælger havet med baggrund i, at vi er fra Hvide Sande.”

— Nybagt far på Fremtidens fødestue.

C.S. Lewis

A birth seen through the fathers eyes

Dette billede er taget af en far umiddelbart efter fødslen af hans førstefødte barn på “Fremtidens Fødestue« i Herning. Som en del af et kvalitativt forskningsprojekt fik faren et åbent spørgsmål om, hvad han tænkte om oplevelsen på fødestuen umiddelbart efter fødslen, her er svaret:

"….Jeg er sådan en, der bare tænker ”Ah, lad nu være. Det er vel lige meget med det rum. Bare han (sønnen) har det godt”, men jeg har bare følt, at han har fået det meget bedre, fordi vi havde det godt, da han kom ud. Og der føler jeg faktisk igen, at det var rummet, der gjorde det. Og jeg er ikke sådan en overfølsom en skal det lige siges, men nu ved jeg….. at det virkede?" 

 

- Citat fra en far der fortæller om sin oplevelse på Fremtidens Fødestue, under reenactment-interviewet udført af Lektor PhD Birgitte Folmann

Behind the scene

 

Image

Guided tour for former Minister of Health and Minister of Innovation : Sofie Lødhe, together with Chef Midwife Ann Fogsgaard.

National Danish News

https://www.dr.dk/nyheder/indland/video-fremtidens-foedsel-faa-dit-barn-med-udsigt-til-hav-blomster-eller-raev

Follow the link above and hear Midwife Ann Fogsgaad describe the ideas behind the ´Future delivery room in Danish National News.

The innovation project has served as inspiration for national as well as international  politicians, intellectuals and practitioners. Since 2015 the personal at Hospitalsenheden Vest has made more than 89 guided tours. The delegations arrive from  Australia, Norway, England, Sweden, China as well as other parts of Denmark.
"One thing is to see images or video of the Room, but another thing is to feel it. Immediately your shoulders fall dawn and you relax - it is an intuitive reaction - everyone agree."

 

 
 

Commercial presentation

 

References

Churchill WS. (1943) Churchill and the Commons Chamber, from www.parliment.uk 22 oct. 2019

Diette GB, Lechzin N, Haponik E, Devrotes A, & Rubin HR. (2003) Distraction therapy with nature sights and sounds reduces pain during flexible brochoscopy: A complementary approach to routine analgesia. Chest, 123 (3), 941-948
Newton, N., Peeler, D., & Newton, M. (1968). Effect of disturbance on labor. American Journal of Obstetrics & Gynecology, 101(8), 1096-1102.
Moberg KU. (2006): Afspænding, ro og berøring – Om oxytocins lægende virkning i kroppen. København: Akademisk Forlag. Udkom første gang på originalsproget i 2000.
Mullins, M., Frandsen, A.K., Ryhl, C., Folmer, M.B., FIch, L.B., Øien, T.B. & Sørensen, N.L. (2009). Helende Arkitektur. AAU Press
Plantin, L., Aderemi, A., & Pernilla, N. (2011). Positive health outcomes of fathers’ involvement in pregnancy and childbirth paternal support: a scope study literature review. Fathering, 9(1), 87-102.

Spiegel B, Fuller G, Lopez M, Dupuy T, Noah B, Howard A, et al. (2019) Virtual reality for management of pain in hospitalized patients: A randomized comparative effectiveness trial. PLoS ONE 14(8): e0219115. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0219115

Trautmann-Villalba, Patricia & Gschwendt, Miriam & Schmidt, Martin & Laucht, Manfred. (2006). Father-infant interaction patterns as precursors of children’s later externalizing behavior problems: A longitudinal study over 11 years. European archives of psychiatry and clinical neuroscience. 256. 344-9.

Ulrich, R. S. (1991). Effects of interior design on wellness: Theory and recent scientific research. Journal of Health Care Interior Design, 3, 97-109.

Ulrich R. & Zimring C (2004) The Role of the Physical Environment in the Hospital of the 21st Century: A Onece-in-a-Lifetime Opportunity. Report to The Center for Helth Design for the Designing the 21st Century Hospital Project.

Vick A, Schlangen L, Lang D. et. al. (2014) Situation analysis report on lighting for health and well-being in education, work places, nursing homes, domestic applications, and smart cities. SSL-erate Consortium 2014

Wrønding T, Argyraki A, Petersen JF, Topsøe MF, Petersen PM & Løkkegaard ECL. (2019) The aesthetic nature of the birthing room environment may alter the need for obstetrical interventions – an observational retrospective cohort study Nature, SCIENTIFIC REPORTS DOI:10.1038/s41598-018-36416-x 1